Rekisteriseloste

Rekisterin pitäjä

Vihreä Sivistysliitto ry, Opintokeskus Visio
Mannerheimintie 15b A,
00260 Helsinki
Puh. 044 727 3240
visio@opintokeskusvisio.fi
www.opintokeskusvisio.fi

Yhteyshenkilö

Katja Alvoittu, katja.alvoittu@opintokeskusvisio.fi

Rekisterin nimi

Visioverkko-opiskelualustan opiskelijarekisteri. 

Rekisterin tarkoitus

Opintokeskus Vision Visioverkko-opiskelualustan kursseille osallistuvan on luotava tili LearnWorlds-alustalle. Tilin luomisen yhteydessä annettuja tietoja käytetään ainoastaan kyseisen kurssin suorittamiseen liittyvistä asioista tiedottamiseen.

Rekisterin tietosisältö

Kirjautumisen yhteydessä itse annettavat tiedot eli nimi tai nimimerkki ja sähköpostiosoite. Järjestelmä seuraa myös osallistujan etenemistä kurssilla ja tallentaa, milloin kurssille on kirjauduttu.

Säännönmukaiset tietolähteet

Kurssille kirjauduttaessa annettavat tiedot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille. Niihin on pääsy vain kursseja hallinnoivilla Opintokeskus Vision työntekijöillä. 

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja säilytetään LearnWorlds-oppimisalustalla, jonka kotipaikka on Kypros.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Pääsy rekisteriin on nimetyillä henkilöillä, ja se vaatii käyttäjätunnuksen ja salasanan.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään se aika, jonka henkilö on kirjautunut kurssille. Epäaktiivisia tai kurssin suorittaneita osallistujia saatetaan poistaa kurssin käyttäjistä.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyillä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot. Rekisteröity voi osoittaa rekisterin yhteyshenkilölle.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan virheelliset tiedot. Tiedonkorjauspyyntö tehdään rekisterin yhteyshenkilölle. Pyyntöön vastataan kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai ilmoitetaan mahdollisesta viivästymisen syystä.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää poistamaan häntä koskevat tiedot, oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.henkilötietojen käsittelyä ja oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.
Created with