Reilun muutoksen verkkokurssi (2022)

Tule mukaan Opintokeskus Vision Reilun muutoksen verkkokurssille ja opi hahmottamaan reiluja polkuja kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Voit opiskella omaksi iloksi tai 2 opintopisteen laajuisena opintokonaisuutena.

Kurssilla käydään läpi reilun muutoksen lähtökohtia ja pureudutaan aiheeseen etenkin kolmen toimialan kannalta (energia, liikenne ja ruoka). Lisäksi kurssilla syvennytään reilun muutoksen yhteiskunnallisiin työkaluihin ja pohditaan sitä, miten itse kukin voi osallistua reilun muutoksen tekemiseen. 

Reilun muutoksen verkkokurssi on suunnattu kaikille reilun muutoksen tematiikasta kiinnostuneille. Se on täysin verkkopohjainen ja itsenäiseen tahtiin opiskeltava. 

Tervetuloa opiskelemaan!
Grafiikka: Lille Santanen
Kirjoittaja

Oras Tynkkynen

Tynkkynen on toiminut ilmasto- ja kestävyysasioiden parissa runsaan neljännesvuosisadan ajan. Nykyään hän työskentelee Tyrskyn konsulttina ja Sitran vanhempana neuvonantajana. Aiemmin hän on vaikuttanut mm. kansanedustajana, valtioneuvoston ilmastopoliittisena asiantuntijana ja toimittajana. 

Tynkkysen tekstit luovat verkkokoulutuksen selkärangan, jonka ympärille kokonaisuus on luotu. 
NÄKÖKULMA-VIDEOIDEN HAASTATELTAVAT

Kurssi sisältää myös suuren joukon videoita, joilla eri alojen asiantuntijat avaavat reilun muutoksen käsitettä omasta näkökulmastaan: 

  • Uudistuvan liikenteen professori Heikki Liimatainen. 
  • SAK:n ilmastoasiantuntija Anni Toiviainen. 
  • Kuluttajaliiton lakimies Emmi Meriranta. 
  • Elintarviketalouden yliopistolehtori Markus Vinnari. 
  • Ilmastojournalisti Sandra Järvenpää.
  • Yliopistonlehtori, kulttuuripolitiikan tutkija Simo Häyrynen.
  • Kaupunginvaltuutettu (vihr.), yrittäjä Minna Hölttä. 
  • Ajatuspajatutkija Simo Raittila. 
  • Helsingin seudun pyöräilijöiden toiminnanjohtaja Henni Ahvenlampi. 
Write your awesome label here.
lisäluettavaa, oppimistehtäviä ja lopuksi todistus
Tekstirungon ja näkökulma-videoiden lisäksi Reilun muutoksen verkkokurssi sisältää paljon oppimista tukevia testejä, esseetehtäviä ja itsearviointitehtäviä. Kun olet suorittanut koko kurssin, saat luonnollisesti kurssista todistuksen. Lisäsuoritteilla voit saada kurssista 2 opintopisteen laajuisen suoritusmerkinnän. 

Verkkokurssin sisältämien tehtävien laatimisesta ja oikeellisuudesta vastaa Opintokeskus Visio. 


Write your awesome label here.

Kurssin sisältö

Created with